Betons selvudtørring. Rapportering af Fase I fra NORDTEST projekt nr. 1325-97

Kurt Kielsgaard Hansen, Ernst Jan De Place Hansen, Bertil Persson

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  Abstract

  Projektets formål er at opstille og afprøve en metode til kontrol af betons selvudtørring på fabrik. Selvudtørrende eller byggefugtfri beton bliver anvendt til undergulve af beton, hvorpå der skal pålægges tætte gulvbelægninger. Projektet er opdelt i to faser:Fase I: Projektet omfatter beskrivelse af proceduren til måling af betons selvudtørring efter 28 døgn herunder krav til RF-måleudstyr, resultatbehandling og rapportering af måleresultater.Desuden er udarbejdet selvudtørringskurver efter 28 døgns membranhærdet lagring som funktion af vandcementtal for typiske gulvbetonrecepter for sammenligning af måleresultater ved metodens anvendelse i praksis. Metoden er afprøvet på forskellige betoner.Resultaterne viser, at der skal stilles meget store krav til temperaturstabilitet under kalibrering og under måling. Således viser beregningerne, at der ved en temperaturvariation på +- 0.1 C under kalibrering og måling kan opnås en resulterende usikkerhed på +- 1.1% RF på RF-målingen på beton, mens en temperaturvariation på +- 0.5 C under kalibrering og måling giver en resulterende usikkerhed på +- 2,7% RF på RF-målingen på beton. De nævnte resulterende usikkerheder gælder ved 4 parallelle målinger på samme beton og er beregnet således, at den "sande" RF-værdi med 95% sandsynlighed ligger inden for "målt værdi +- usikkerhed".Fase II: På baggrund af Fase I er udarbejdet et forslag til Nordtest prøvningsmetode for betons selvudtørring.
  Original languageDanish
  Number of pages63
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this