Bestemmelse af spormetaller i organisk materiale

Jens Christian Tjell, Kirsten Palfeldt

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

Abstract

Behovet for pålidelige analysemetoder til bestemmelse af spormetalindhold i organiske materialer, f.eks. planter, slam og dyrevæv er stigende på grund af den stigende erkendelse af disse stoffers betydning for organismers fysiologi, både hvor disse stoffer optræder i uønskede koncentrationer som følge af en forureningssituation.
Ved en interkalibreringsrunde i 1974, hvor 21 laboratorier fra Norden deltag, demonstreredes det, hvor store afvigelser på analyseresultater der kan forekomme i praksis.
Ved Laboratoriet for teknisk Hygiejne og Mineralogisk Institut begge Danmarks tekniske Højskole, er der over de sidste år udviklet en analyseprocedure hvorefter det er muligt at analysere for metallerne Mn, Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Cd og Pb i planter, dyrevæv, jord, slam og andre materialer med standardafvigelser på mellem 5 og 10%. Der gøres rede for denne metode.
Original languageDanish
Publication date1975
Number of pages6
Publication statusPublished - 1975
EventSeminar om Tungmetaller, sirkulasjon i jordbruket - Ladelund Landbrugsskole, Ladelund, Denmark
Duration: 20 Oct 197522 Oct 1975

Conference

ConferenceSeminar om Tungmetaller, sirkulasjon i jordbruket
LocationLadelund Landbrugsskole
CountryDenmark
CityLadelund
Period20/10/197522/10/1975

Cite this