Begrebsafklaring og oplæg til kvalitetskriterier for sekundavand

Research output: Book/ReportReportResearch

1571 Downloads (Pure)

Abstract

I 2010 oprettede Aarhus Vand, Københavns Energi (nu HOFOR) og Danmarks Tekniske Universitet et samarbejde om fremtidens vandhåndtering i storbyer. Samarbejdet omfatter blandt andet en sekretariatsgruppe med repræsentanter fra de tre parter. Sekretariatsgruppen arbejder løbende på at definere og beskrive mulige udviklingsprojekter med betydning for håndteringen af alle emner fra vandressourceforvaltning til spildevandsbehandling. Arbejdet løber parallelt i to spor: 1) et der beskæftiger sig med de langsigtede udfordringer og strategi for håndtering af det urbane vandkredsløb og 2) et spor der behandler konkrete problemstillinger, som forsyningerne står med her og nu. Denne rapport tilhører spor 2, og er en udløber af en række workshops afholdt med henblik på at klarlægge forsyningernes forventninger til fremtiden. På workshopperne herskede der en del usikkerhed om definitionen af et sekundært vandforsyningssystem og eventuel håndtering af flere vandkvaliteter. Denne rapport er et første forsøg på at klarlægge forståelsen af sekundavands mulige rolle i Danmark og mulighederne for at operere med flere vandkvaliteter i forsyningssammenhænge.
Original languageDanish
PublisherDTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
Number of pages34
Publication statusPublished - 2013

Cite this