Bassindimensionering med SVKs Regionale Regnrækkeværktøj

Ida Bülow Gregersen, Karsten Arnbjerg-Nielsen, Hjalte Jomo Danielsen Sørup, Birgit Paludan, Søren Thorndahl, Ane Loft Mollerup, Toke Sloth Illeris, Dan Rosbjerg

Research output: Book/ReportReportCommunication

309 Downloads (Pure)

Abstract

Dette notat ser på bassindimensionering med afsæt i Spildevandskomiteens (SVKs) regionale Regnrækkeværktøj og med fokus på begrænsningerne i anvendelsen af værktøjet. Formålet er at give brugerne af SVKs regionale Regnrækkeværktøj en bedre forståelse af teorien, der ligger bag værktøjets resultater, samt en viden om værktøjets begrænsninger, således at man er i stand til at vurdere, hvornår man med fordel kan bruge værktøjet, og hvornår man bør overveje andre metoder til bassindimensionering. Desuden berøres nogle af de overvejelser, man bør gøre sig, hvis man sammenligner bassinvolumener fundet ved hjælp af SVKs regionale Regnrækkeværktøj med bassinvolumener fundet ved andre metoder. Notatet forudsætter generelt kendskab til praksis for dimensionering af afløbssystemer.

Notatet behandler alene metoder til simpel dimensionering baseret på overløbsfrekvens ud fra en given hændelsesdefinition, der er baseret på enten varighed mellem overløb eller tømning af bassin.
Original languageDanish
PublisherIDA Spildevandskomiteen
Number of pages26
Publication statusPublished - 2023

Cite this