Bakteriesensor til on-line identifikation/bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet

Anders Bentien, Claus Tilsted Mogensen, Else-Marie Østergaard, Óluva Karin Vang, Hans-Jørgen Albrechtsen

Research output: Book/ReportBookpeer-review

544 Downloads (Pure)

Abstract

Over det meste af verden defineres den mikrobielle drikkevandskvalitet primært på baggrund af grænseværdier for E. coli, coliforme bakterier og kimtal. Anvendelsen af den totale bakteriekoncentration til bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet er (af historiske årsager) ikke udbredt og primært begrænset til forskningsprojekter. Grundfos har i samarbejde med Københavns Energi, Århus Vand og DTU Miljø foretaget feltundersøgelser af prototype sensorer, som kontinuert måler den totale bakteriekoncentration i drikkevand på minutbasis. Via en netværksforbindelse rapporteres resultaterne online på en brugerflade som er installeret på PC ved bla. vandforsyningerne. De indledende resultater viser variationer i den mikrobielle drikkevandskvalitet ned til minut basis. Disse ses normalt ikke, da drikkevandsprøver højst udtages på daglig basis. Derudover indikerer de indledende resultater, at der er en sammenhæng mellem output fra sensoren og kimtal. Københavns Energi og Århus Vand ser et stort perspektiv i sensorerne, men ultimativt skal det påvises, at sensorerne giver dem værdi i form af, at de er i stand til at detektere eventuelle overskridelser af mikrobielle grænseværdier for vandkvaliteten.
Original languageDanish
PublisherMiljøministeriet
Number of pages17
ISBN (Print)978-87-7279-165-4
Publication statusPublished - 2011

Cite this