Bæredygtig energiudvikling

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

150 Downloads (Pure)

Abstract

Den menneskeskabte drivhuseffekt er i gang med at skabe mærkbare ændringer i Klodens klima, som konsekvens af den globale opvarmning. Udslippet af drivhusgasser stammer især fra afbrændingen af fossile brændsler. En vigtig del af løsningen er en omlægning til vedvarende energiressourcer kombineret med energibesparelser. Teknologierne findes, men den politiske indsats er for beskeden og for sendrægtig. Måske magter det demokratiske system ikke at træffe de nødvendige langsigtede beslutninger i tide?
Original languageEnglish
JournalKvant
Issue number3
Pages (from-to)3-8
ISSN0905-8893
Publication statusPublished - 2011

Cite this