Atomic scattering factor of the ASTRO-H (Hitomi) SXT reflector around the gold's L edges

Naomichi Kikuchi, Sho Kurashima, Manabu Ishida, Ryo Iizuka, Yoshitomo Maeda, Takayuki Hayashi, Takashi Okajima, Hironori Matsumoto, Ikuyuki Mitsuishi, Shigetaka Saji, Toshiki Sato, Sasagu Tachibana, Hideyuki Mori, Finn Erland Christensen, Nicolai Brejnholt, Kiyofumi Nitta, Tomoya Uruga

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

233 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Atomic scattering factor of the ASTRO-H (Hitomi) SXT reflector around the gold's L edges'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy