At være grøn eller ikke være grøn - er det sagen?

Jeppe Læssøe

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Abstract

  Artiklen diskuterer med udgangspunkt i en undersøgelse af grønne familiers levemåder og erfaringer, om den gængse måde at opfatte grøn livsstil på er hensigtsmæssig. Der advares mod at forveksle mod at putte konkrete mennesker i bås efter teoretiske sociologiske kategorier. Den konkrete virkelighed er mere kompleks end teorien, hvis formål er at tydeliggøre nogle kvalitative forskelle. Med udgangspunkt i grøn familie undersøgelsen vises det, at grøn livsstil ikke er een bestemt livsstil, men rummer mange forskelle familierne imellem, grundet i deres forskellige baggrund. Tilsvarende kan der heller ikke sættes en standard for, hvordan grøn livsstil udvikles, ligesom grønne familier nok har nogle fælles erfaringer med barrierer og muligheder for at leve grønt, men i udbredt grad også har meget forskellige erfaringer.
  Original languageDanish
  JournalErnærings- og husholdningsøkonomen
  Issue number3
  Pages (from-to)59 - 62
  Publication statusPublished - 1997

  Cite this