Arbejdsmiljø i små virksomheder - en analyse af forskelle mellem små og store virksomheder

Research output: Book/ReportReport – Annual report year: 2005Researchpeer-review

View graph of relations

Denne rapport indeholder en sammenligning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde mellem små og store virksomheder. Rapporten er baseret på datamateriale fra den nationale arbejdsmiljøkohorte (NAK) fra 2000 og fra overvågning af virksomhedsindsatsen (VOV)fra 2001. De to sæt datamateriale er koblet sammen til en fælles database, og det er derved muligt på gruppebasis at sammenholde medarbejdernes besvarelser om arbejdsmiljø med virksomhedsstørrelse og virksomhedstype - selvstændig privat virksomhed, privat virksomhed som del af større virksomheder (delvirksomheder)og offentlige arbejdspladser. I alt er 2.799 personer og dermed arbejdspladser/virksomheder omfattet af analysen.
Original languageDanish
PublisherArbejdsmiljøbutikken
Number of pages44
Publication statusPublished - 2005

ID: 2434287