Anvisning om Bygningsreglement 2018

Ernst Jan De Place Hansen, Søren Ginnerup, Lone Sigbrand, Ole Michael Jensen, Erik Brandt, Martin Morelli, Lars Schiøtt Sørensen, Thomas Cornelius, Eva B. Møller, Inge Mette Kirkeby, Jesper Kragh, Søren Aggerholm, Kim Bjarne Wittchen, Rene Dahl Nielsen, Lars Gunnarsen, Torben Valdbjørn Rasmussen, Niels-Jørgen Aagaard, Birgit Rasmussen, Kjeld Johnsen, Niels Christian Bergsøe

  Research output: Book/ReportBookCommunication

  Abstract

  SBi-anvisning 272 forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18) gældende fra 1. juli 2018. Med BR18 er indført en ny kapitelstruktur. Samtidig er kravene til myndighedsbehandlingen ændret, og er for brandforhold og bærende konstruktioner erstattet af en certificeringsordning. Anvisningen har samme kapitelstruktur som bygningsreglementet, og SBi's anvisningstekst ledsages af den fulde reglementstekst samt teksten i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedvejledninger. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre SBi-anvisninger og andet baggrundsmateriale fra det almene tekniske fælleseje med uddybende information. Anvisningen omhandler de samme emner som BR18: administrative bestemmelser, adgangsforhold, affaldssystemer, afløbsinstallationer, brandforhold, brugerbetjente anlæg, byggepladsen, byggeret og helhedsvurdering, bygningers indretning, elevatorer, energiforbrug, energiforsyningsanlæg, forureninger, fugt og vådrum, konstruktioner, legepladser, lydforhold, lys og udsyn, termisk indeklima, ubebyggede arealer, vandinstallationer og ventilation. Anvisningen henvender sig til alle professionelle parter i byggeriet, særligt projekterende og kommunale byggesagsbehandlere.
  Original languageDanish
  PublisherStatens Byggeforskningsinstitut
  Edition2
  ISBN (Print)978-87-563-1934-8
  ISBN (Electronic)978-87-563-1935-5
  Publication statusPublished - 2020
  SeriesSBi-anvisning
  Number272
  ISSN0106-6757

  Cite this