Anvendelse af Water FLUTe multi-level vandprøvetagning til DNAPL-karakterisering

Gry Sander Janniche, Henriette Kerrn-Jespersen, Anders G. Christensen, Bernt Grosen, Mette Martina Broholm

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

140 Downloads (Pure)

Abstract

Denne artikel omhandler erfaringer med anvendelse af en ny metode, Water FLUTe til niveauspecifik vandprøvetagning i fm. karakterisering af DNAPL i et kalkmagasin. Metoden blev anvendt i et samarbejdsprojekt mellem DTU Miljø og Region Hovedstaden om afprøvning af metoder til bestemmelse af DNAPL (se artikler i Jordforurening.info Nr. 1, 2013, s. 11-23) eller hele projektet på www.sara.env.dtu.dk.
Original languageDanish
JournalJordforurening.info
Issue number2
Pages (from-to)4-8
Publication statusPublished - 2013

Bibliographical note

Broholm, M.M., Janniche, G.S., Fjordbøge, A.S., Jørgensen, T., Damgaard, J., Martinez, K, Grosen, B., Wealthall, G., Christensen, A.G., og Kerrn-Jespersen, H., 2013. Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i moræneler og kalk. Jordforurening.info 2-13, p. 18-20. Videncenter for Jordforurening. www.jordforurening.info

Cite this