Anvendelse af okkerslam på renseanlæg

Anitha Kumari Sharma, S. Quinzanos, P. B. Nielsen, H. Thygesen, L. O. Pedersen, H. Correll, H. A. Andersen

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

  221 Downloads (Pure)

  Abstract

  Grundvandet er ofte iltfrit og indeholder opløst jern med koncentrationer over det højest tilladelige vandkvalitets krav fra vandværkerne på 0,1 mg/l. Ved beluftning bliver opløst jern iltet og der dannes tungtopløselige jernhydroxider (okkerslam), som fjernes ved filtrering. Dette rest produkt fra Vandværkerne anses som et spildprodukt, som skal bortskaffes lettest of billigt muligt. Derimod anvendes der jern og/eller aluminium i form af fældningskemikalier til at fjerne fosfor på renseanlæggene. Ved at udnytte okkerslam fra vandværkerne som fældningsmiddel til at fosforfjernelsen på renseanlæg opnås både en miljømæssig fordelagtig bortskaffelse kombineret med en nyttiggørelse af restproduktet, som reducerer doseringen af industrielt fremstillet fældningskemikalie på renseanlægget.
  Da Forsyningsselskaberne typisk både driver vandværker og rensningsanlæg vil bortskaffelse til rensningsanlæg være optimalt. Mange Forsyninger kører i dag slammet til rensningsanlægget, hvor det læsses i anlægget uden nærmere overvejelser. Ved denne form for dosering har tidligere undersøgelser vist at kun en meget lille andel af jernindholdet i slammet nyttiggøres til fosforfældning og reduktion af lugtgener.
  Nytteværdien af okkerslammet som fældningskemikalie øges markant ved at opløse okkerslammet. Indledende lab forsøg på DTUMiljøa har vist at okkerslammet kan opløses ved anaerobe udrådning og ved at tilsætte syre. Disse forsøg blev op skaleret til fuldskala forsøg på Holbæk centralrenseanlæg i projektet ” Udnyttelse af okkerslam fra vandværker som fældningsmiddel på rensningsanlæg”, som er delvis finansieret af VTUF fonden.
  Foredraget vil fremlægge resultaterne fra fuldskala forsøgene samt mulighederne for okkerslam at være et besværligt spildprodukt fra vandbehandlingen til et nytteprodukt, som kan erstatte fældningskemikalier.
  Original languageDanish
  Publication date2013
  Number of pages1
  Publication statusPublished - 2013
  EventDansk Vand Konference 2013 - Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus, Denmark
  Duration: 19 Nov 201320 Nov 2013

  Conference

  ConferenceDansk Vand Konference 2013
  LocationRadisson Blu Scandinavia Hotel
  Country/TerritoryDenmark
  CityAarhus
  Period19/11/201320/11/2013

  Bibliographical note

  abstract and presentation at 19-20 nov. 2013, Dansk Vand konference, arrangeret af DANVA, d. 19.-20. november, Århus.

  Cite this