Anvendelse af MIP ved kildekarakterisering og vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler

Mette Martina Broholm, Gry Sander Janniche, Ida Damgaard, Mikael Emil Olsson, Olaf W. Asmussen, Annika Sidelmann Fjordbøge, Henriette Kerrn-Jespersen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

239 Downloads (Pure)

Abstract

Membrane Interface Probing (MIP) er et 'direct push' screeningsværktøj, som kan anvendes ved karakterisering af forurenede grunde. Karakterisering af kildeområder med chlorerede opløsningsmidler (som DNAPL) udgør et vigtigt led i udviklingen af den konceptuelle forståelse, som er essentiel for risikovurdering og valg af afværgestrategi. Integreret karakterisering med en række metoder for direkte såvel som indirekte dokumentation af DNAPL i moræneler, herunder MIP, er beskrevet i Kerrn-Jespersen et al. (2013). Det samlede DNAPL-karakteriseringsprojekt er beskrevet i detaljer i Janniche et al. (2013). En vurdering af anvendte detektorer for MIP er foretaget af Olsson (2013). Ved karakterisering af forurening med bl.a. chlorerede opløsningsmidler er der behov for en vurdering af forureningssammensætning og nedbrydning. Tilsvarende vurdering er nødvendig, når udviklingen af stimuleret reduktiv dechlorering (SRD) i moræneler skal moniteres ved in-situ afværge. En kobling af MIP med GC-MS (gaschromatografi med massespektrometrisk detektion) er anvendt ved karakterisering af Damgaard et al. (2013a og b) og bestemmelse af dechloreringsgrad som mål for stimuleret nedbrydning af Damgaard et al. (2012). I denne artikel er erfaringerne med anvendelsen af MIP i ovenstående referencer sammenfattet og metoden perspektiveret.
Original languageDanish
JournalJordforurening.info
Issue number14
Pages (from-to)17-27
Publication statusPublished - 2014

Cite this