Antagonism of Roseobacter clade bacteria against pathogenic bacteria

Cisse Hedegaard Porsby

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

589 Downloads (Pure)

Abstract

Ph.d. projektet omhandler brug af probiotiske bakterier mod bakteriesygdomme i fiskeopdræt. Marine bakterier, der tilhører Roseobacter-gruppen, har vist sig at være lovende probiotiske bakterier. En del af bakteriernes probiotiske effekt skyldes sandsynligvis produktion af et antibakerielt stof, tropodithietic acid (TDA). Et dansk pighvar-opdræt var koloniseret med med bakterierhæmmende stammer fra Roseobacter-gruppen. Phaeobacter inhibens, Phaeobacter gallaeciensis-lignende stammer blev isoleret fra produktionen (fisketanke) og Ruegeria mobilis stammer blev fundet i algekulturer. Alle Phaeobacter og Ruegeria stammerne producerer TDA under stillestående vækstforhold. Samtidig vokser bakterien i roset-lignende celle-strukturer og danner et brunt pigment. Under vækst med omrystning udtrykkes fænotyperne kun i Phaeobacter (Porsby et al., 2008, AEM). Brug af TDA-producerende bakterier kræver, at man véd om bakterier kan blive resistente overfor TDA. I ph.d.-projektet blev forsøgt at generere TDA resistent mutanter, men uden succes. Der blev funder stammer med svagt øget tolerance overfor TDA efter lang tids påvirkning med koncentrationer af TDA, der ikke hæmmer bakterien. Denne tolerance forsvandt efter en passage i vækstmedie uden TDA. Tolerancen formodes at være forårsaget af et fænotypisk omslag, der hurtig kan ændres igen. (Porsby et al., 2010, indsendt). TDA dræber både Gram-positive og Gram-negative-bakterierog er virksomt overfor bakterier i vækst og i suspension. Det formodes at cellevæggen eller cellemembranen er target for TDA (Porsby et al., 2010, indsendt). Ph.d. projektet konkluderer, at Phaeobacter er interessant som probiotisk organisme, idet den danner TDA under flerevækstforhold. Desuden er det lovende, at resistens overfor TDA er svær at fremprovokere, samt at den tolerante fænotype er ustabil.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages124
ISBN (Print)978-87-92158-90-1
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • Roseobacter
  • Tropodithietic acid
  • Rugeria
  • Phaeobacter
  • Aquaculture

Cite this