Analyses of transport infrastructure uncertainty in decision processes

Claus Rehfeld Moshøj

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

  Abstract

  Dette paper beskæftiger sig hovedsageligt med, hvorledes en økonomisk og finansiel usikkerhedsvurdering kan gennemføres på en konsistent måde. I dette paper opfattes risiko som den afvejning, der nødvendigvis må foregå i en politisk kontekst, hvorimod usikkerhedsanalyser og -beregninger opfattes som en teknisk disciplin, der beskriver de forventede grænser for konsekvenserne. Paperet søger således at; (a) redegøre for en mulig vurderingsramme, der kan anvendes ved strategiske infrastrukturinvesteringer, (b) argumentere for at betragte usikkerhed som bestående af en udefra kommende (eksogen) usikkerhed forbundet med de anvendte målemetoder og en indre (endogen) modelusikkerhed bestående af subjektive, adaptive og objektive elementer samt (c) redegøre for, hvorledes scenarier kan indgå som et centralt element i vurderingen af projektusikkerheder. Usikkerhed betragtes således som en flerdimensional størrelse, hvor alle elementer bør vurderes. Det skal bemærkes, at dette paper diskuterer samfundsøkonomisk og ikke kun det noget snævrere finansiel usikkerhedsvurdering.
  Original languageDanish
  Title of host publicationTrafikdage '96 på Aalborg Universitet - Supplementsrapport
  Place of PublicationAalborg
  PublisherTransportrådet
  Publication date1996
  Pages271-281
  Publication statusPublished - 1996
  EventTrafikdage på Aalborg Universitet 1996 - Aalborg, Denmark
  Duration: 19 Aug 199620 Aug 1996

  Conference

  ConferenceTrafikdage på Aalborg Universitet 1996
  Country/TerritoryDenmark
  CityAalborg
  Period19/08/199620/08/1996

  Cite this