Analyse af frivillig ordning for bygnings- og materialepas

Research output: Book/ReportReportResearch

508 Downloads (Pure)

Abstract

For at genanvende byggematerialer er der brug for viden om bygningers og byggematerialers indhold og egenskaber. Bolig- og Planstyrelsen har tiltag for udvikling af bygnings- og materialepas, der skal opfylde dette behov i den danske byggesektor.
Nærværende rapport er udarbejdet for Bolig- og Planstyrelsen og er resultatet af et projekt gennemført i perioden maj til december 2020. Rapporten peger på modeller for bygnings- og materialepas, som vurderes at være praktisk anvendelige i Danmark, og som kan danne grundlag for videre tiltag mod indførelse af en ordning for bygnings- og materialepas i den danske byggesektor.
Efter projektperiodens afslutning har EU-kommissionen udgivet den afsluttende rapport (European Commision, 2020) vedrørende en undersøgelse om Building Log Books, hvis resultater og anbefalinger ikke er indarbejdet nærværende rapport. Fremadrettede nationale tiltag angående implementering af en frivillig ordning for bygnings- og materialepas bør forholde sig til undersøgelsens anbefalinger.
Original languageDanish
PublisherTechnical University of Denmark, Department of Civil Engineering
Number of pages125
ISBN (Electronic)87-7877-560-4
Publication statusPublished - 2021

Bibliographical note

BYG R-458

Cite this