Original languageEnglish
Number of pages40
Publication statusPublished - 2018

Bibliographical note

Notatet er finansieret af Det Nationale Bioøkonomipanel under Miljø- og Fødevareministeriet

Cite this