Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Inger Marie Bernhoft, Tove Hels, Kira Janstrup, K.W. Simonsen, A. Steentoft

  Research output: Contribution to journalConference articleResearchpeer-review

  69 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne artikel omhandler forekomsten af alkohol, narkotika og medicin hos danske bilister, som er blevet alvorligt skadet i færdselsuheld. Undersøgelsen er baseret på anonyme blodprøver fra 840 førere af person- og varebiler, der blev indbragt til hospitalerne i Odense, Kolding, Vejle, Viborg og Ålborg i perioden oktober 2008 - marts 2010. Blodprøverne blev taget som led i de blodprøver, der rutinemæssigt tages i forbindelse med behandlingen og de blev analyseret for alkohol og 21 misbrugs- og lægemiddelstoffer samt enkelte omdannelsesprodukter (metabolitter). Til brug for undersøgelsen blev der desuden indhentet oplysning om patientens alder og køn, typen af køretøj, uheldsstedet, typen af færdselsuheld, tidspunkt for færdselsuheldet og prøvetagningen samt eventuel medicin, der var blevet givet før udtagning af blodprøven. Alkohol alene eller alkohol sammen med én eller flere stofgrupper var til stede hos knap 20 % af bilisterne. I alt var 30,5 % af bilisterne positive for én eller flere af stofgrupper. Blandt medicin alene var forekomsten højest for medicinske opioider (2,5 %) efterfulgt af benzodiazepiner (1,6 %). For de narkotiske stoffer alene var forekomsten højest for hash (1,8 %) efterfulgt af amfetamin (1,1 %). I alt var 41,6 % af de tilskadekomne i eneuheld positive for stoffer, heraf 30 % for alkohol alene eller alkohol sammen med andre stoffer. For bilister i flerpartsuheld var det 19 %, heraf knap 9 % for alkohol alene eller alkohol sammen med andre stoffer. Forekomsten af stoffer var mere end dobbelt så stor hos de tilskadekomne mænd som hos de tilskadekomne kvinder. For begge køn var forekomsten størst hos aldersgruppen 25-34 år. Forekomsten af alkohol var størst i weekenden, mens den for alle andre stoffer var størst på hverdage. Resultaterne viser, at alkohol er væsentlig hyppigere til stede hos alvorligt skadede bilister i forhold til medicin og narkotika.
  Original languageDanish
  JournalDanish Journal of Transportation Research - Dansk tidskrift for transportforskning
  ISSN1603-9696
  Publication statusPublished - 2011
  EventTrafikdage på Aalborg Universitet 2011 - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
  Duration: 22 Aug 201123 Aug 2011

  Conference

  ConferenceTrafikdage på Aalborg Universitet 2011
  LocationAalborg Universitet
  CountryDenmark
  CityAalborg
  Period22/08/201123/08/2011

  Cite this