Afstrømning fra tagflader og befæstede arealer – Vurdering af forureningsrisici for grundvand

Mette Fjendbo Petersen, Liselotte Clausen, Luca Vezzaro, Jens Sølling, Jens Sølling, Eva Eriksson, Peter Steen Mikkelsen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  480 Downloads (Pure)

  Abstract

  Projektet er gennemført som et litteraturstudie, hvor forureningsrisici for afstrømning af regnvand fra henholdsvis tage og befæstede arealer er undersøgt. Der er i forbindelse hermed identificeret i alt 267 forurenende stoffer i afstrømmet regnvand. Risikoen for grundvandsforurening ved nedsivning af regnvand er vurderet for alle de identificerede stoffer ud fra en risikoscreening baseret på kvalitetskrav, mobilitet og nedbrydning. Screeningen viser, at lidt over halvdelen af disse stoffer potentielt udgør en risiko for grundvandet. Der er derfor foretaget en vurdering af muligheder for rensning af regnvand, der nedsives til grundvandet
  Original languageDanish
  PublisherNaturstyrelsen
  Number of pages77
  ISBN (Electronic)978-87-7279-592-8
  Publication statusPublished - 2012

  Cite this