African Arowana Genome Provides Insights on Ancient Teleost Evolution

Shijie Hao, Kai Han, Lingfeng Meng, Xiaoyun Huang, Wei Cao, Chengcheng Shi, Mengqi Zhang, Yilin Wang, Qun Liu, Yaolei Zhang, Haixi Sun, Inge Seim, Xun Xu, Xin Liu, Guangyi Fan*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

94 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'African Arowana Genome Provides Insights on Ancient Teleost Evolution'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology