Affaldsteknologiers CO2-fortrængning i energisystemet

Research output: Contribution to journalJournal article – Annual report year: 2008Communication

Documents

View graph of relations

I Danmark afbrænder vi hvert år omkring 3,5 mio. ton affald. Afbrændingen foregår langt overvejende i kraftvarmeværker, der leverer el og varme til det danske energisystem. Affaldet fortrænger fossile brændsler i energisystemet, og der spares en udledning på 1,5 mio. tons CO2. Samtidig sparer vi 0,9 mia. kr. pr. år primært på grund af lavere brændselsudgifter.
Original languageDanish
JournalRen Viden
Volume16
Issue number3
Pages (from-to)10-11
ISSN0908-3987
Publication statusPublished - 2008

Bibliographical note

Populær artikel i Ren Viden nr. 3 2008 s. 10-11

Download statistics

No data available

ID: 9708569