Adfærdstilpasset Design

Thomas Bredahl Madsen*, Rasmus Albrink*, Adriaan Schelling*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

13 Downloads (Pure)

Abstract

Cyklen bliver mere og mere populær som transportmiddel - særligt i de større byer. Successen har mange steder bivirket, at der opstår trængsel i cykelinfrastrukturen på samme måde, som vi gennem mange år har kendt til i biltrafikken. Dette giver udfordringer, idet cyklister er mere frie i forhold til at "skyde genvej", hvis vejanlæggets udformning ikke er hensigtsmæssig. Gennem videoanalyse er der kortlagt og udviklet en metode, der i højere grad sikrer et adfærdstilpasset anlæg.
Original languageEnglish
JournalTrafik & Veje
Volume2021
Issue numberMaj
Pages (from-to)54-57
Number of pages4
ISSN1903-7384
Publication statusPublished - 2021

Cite this