Acceptkriterier i Danmark og EU

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

I forbindelse med miljø- og beredskabsbehandlingen af risikovirksomheder i Danmark har Beredskabsstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen fundet det relevant at undersøge anvendelsen af acceptkriterier for risiko for tredjepart i de øvrige EU-lande og foretage en sammenligning med Danmark. Risikomyndigheder har behov for risikoacceptkriterier som kan anvendes i følgende situationer: I forbindelse med revision af miljøgodkendelse af eksisterende risikovirksom-heder; i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen at vurdere og om nødvendigt ændre arealanvendelser i nærheden af eksisterende risikovirksomheder; i forbindelse med VVM-behandling og miljøgodkendelse af udvidelser og ændringer af eksisterende risikovirksomheder og i forbindelse med etablering af nye risikovirksomheder. Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMiljøstyrelsen
Edition1
Number of pages60
ISBN (Print)87-70-52815-2
ISBN (Electronic)87-70-52814-4
Publication statusPublished - 2008
SeriesArbejdsrapport fra Miljøstyrelsen
Number8

Cite this