AC-tabsmodeller for superledende kabelledere

Jacob Østergaard, Jesper Holm (fratrådt), Henriette Understrup (fratrådt), Preben Jørgensen, Jørgen Nygaard Nielsen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Abstract

  I denne rapport opstilles tre modeller for beregning af AC-tab (vekselstrømstab) i superledende kabelledere. Beregning af tabenes størrelse er væsentlig i forbindelse med vurdering af superlederteknologiens anvendelighed til AC-applikationer. Viden om tabenes natur giver desuden et vigtigt fundament for udvikling af kabelledere med reducerede tab. I rapporten fokuseres på forståelse af tabene og udledning af det til modellerne hørende formelapparat. Dermed bliver rapporten meget teknisk betonet, men er samtidig forsøgt gjort operationel ved opstilling af formler og eksempler, som umiddelbart kan anvendes ved beregning af tab i kabelledere. I rapporten behandles hysteresetabene, der tegner sig for den væsentligste del af ledertabene, ud fra den såkaldte Beans model. Følgende tre modeller udledes: · Cylinderring modellen · Monoblok modellen · Uniform current distribution (UCD) modellen Det vises i rapporten, at tabene kan reduceres væsentligt ved transponering af lagene og eventuel snoning af filamenterne. Endvidere fremgår det at tabene uanset den anvendte model er bestemt af materialets kritiske strømtæthed. Jo større kritisk strømtæthed des mindre tab. Endelig konkluderes, at jo mere massiv en kabelleder kan konstrueres (dvs. en stram vikling og stort superleder/sølv forhold) des mindre bliver tabene. Størrelsen af tabene bliver dog uafhængig af hvor stramt lederen er viklet, hvis lagene transponeres. Superleder/sølv forholdet påvirker heller ikke tabene, hvis filamenterne i de superledende bånd er snoede.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
  Number of pages36
  Publication statusPublished - 1996
  SeriesTeknisk rapport
  Number373

  Cite this