A discussion of mode choice models

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  Abstract

  Artiklen diskuterer matematiske modeller for transportmiddelvalg med særlig fokus på modeller, der bygger på nyttefunktioner. I kapitel 3 refereres til et begrænset eksperiment, der viste at den sædvanlige lineære nyttefunktion ikke er tilstrækkelig til at beskrive selv en meget simpel valgsituation. For-muleringen af nyttefunktionen søges derfor udvidet med forskellige led, der i kapitel 4 begrundes ud fra den 'traditionelle' mikro-økonomiske teori, mikroøkonomisk teori inkl. tidsrestriktioner, adfærds-mæssige antagelser, antagelser om forskelle mellem individers præferencer og adfærd, samt rent fysiologiske be-tragtninger. Artiklen rummer en række anbefalinger vedr. den deterministiske del af nyttefunktionen. Kapitel 5 diskuterer fordelingen af den stokastiske del, og anbefaler brug af probit-modeller for valgsituatio-ner med flere alternativer, der er mere eller mindre indbyrdes afhængige, f.eks. valg mellem bil, cykel, bus og tog.
  Original languageDanish
  Place of PublicationAalborg
  PublisherAUC
  Publication statusPublished - 1996
  EventTrafikdage på Aalborg Universitet 1996 - Aalborg, Denmark
  Duration: 19 Aug 199620 Aug 1996

  Conference

  ConferenceTrafikdage på Aalborg Universitet 1996
  Country/TerritoryDenmark
  CityAalborg
  Period19/08/199620/08/1996

  Cite this