16 delaktiviteter under EDU-IT-projektet

  Research output: Book/ReportReportResearch

  136 Downloads (Pure)

  Abstract

  De 16 delaktiviteter under EDU-IT-projektet er en beskrivelse af 16 enkeltdele af en samlet indsats rettet mod undervisningsudvikling. De 16 dele er af temmelig forskellig karakter, men er i det efterfølgende ordnet på en sådan måde, at de mest grundlæggende, analyse og syntese af et kursusforløb, indleder rapporten, mens de afsluttende emner kan siges at være mere spekulative af natur, om end der ligger hårdt og konkret arbejde bag dem. Rapporten er tænkt til udgivelse i IMMs serie af interne skrifter. En del af resultaterne findes tillige beskrevet i den database over best practices, der vedligeholdes af DTUs Center for Didaktik og Metodeudvikling. De fleste af de artikler og rapporter der anføres i referencelisten med undertegnede som forfatter, er åbent tilgængelige. Dog henvises der enkelte steder til undervisningsmateriale, som ikke har været gjort til genstand for videre distribution. Den interesserede læser er velkommen til at rette henvendelse til forfatteren på psh@Finansraadet.dk eller gennem IMM, DTU.
  Original languageEnglish
  Publication statusPublished - 2003

  Cite this