Økologisk modernisering af kemikaliereguleringen? Belyst ud fra casen LAS.

Inge Røpke, Pia Vestergaard Lauridsen

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  Abstract

  Udgangspunktet for dette papir er det tema, der i øjeblikket er helt centralt for den videre udvikling af kemikaliereguleringen: Hvordan skal vi håndtere det problem, at der nu er mere end 100.000 kemikalier i omløb, hvoraf kun en lille del (ca. 5.000) er underlagt en eller anden form for regulering? I EUs Hvidbog om kemikaliereguleringen erkendes det, at den aktuelle regulering, hvor kun nye kemikalier skal anmeldes og vurderes, er helt utilstrækkelig, og at der må gøres en indsats for at få styr på de mange kemikalier, der er kommet på markedet forud for kravet om forhåndsgodkendelse. Samtidig sker der hele tiden en udvikling i forståelsen af, hvilke miljø- og sundhedsmæssige problemer og risici der knytter sig til kemikalier, sådan som det fx er blevet demonstreret gennem de seneste års fokus på de hormonforstyrrende stoffer. Også denne udvikling stiller nye krav til reguleringen. Formålet med dette papir er at bidrage til vurderingen af det eksisterende systems muligheder for at løfte den store udfordring, det vil være at inddrage de mange uregulerede kemikalier, og at diskutere nogle af de forandringer af systemet, der måske kan gøre opgaven mere realistisk. Baggrunden for vurderingen og forslagene er et case-studie af den danske regulering af kemikaliet Lineær Alkylbenzensulfonat (LAS). Samtidig er det hensigten med papiret at bidrage til debatten om økologisk modernisering, fordi en inddragelse af kemikaliereguleringen i denne diskussion efter vores opfattelse bidrager med nogle nye vinkler.
  Original languageDanish
  Number of pages21
  Publication statusPublished - 2002

  Keywords

  • Chemicals
  • Environmental regulation

  Cite this