Økologisk jordbrug i udviklingslandene: En forskningsmæssig vinkel

Henning Høgh Jensen, R. Odgaard, L.B. Rasmussen, E.B. Hansen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Der er en rivende udvikling igang i mange udviklingslande idet små organisationer og landmænd søger alternative veje mod en bæredygtig udvikling af landbrugssektoren. Det jordbrugsparadigme som hyppigt er landenes officielle politik er baseret på en intensivering gennem øget brug af agrokemikalier, vanding, og forbedret såsæd.
Original languageDanish
JournalForskningsnytt om Oekologisk Landbruk i Norden
Volume3
Pages (from-to)18-20
ISSN1400-8688
Publication statusPublished - 2003
Externally publishedYes

Cite this