Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller 2011

Peggy Friis, Jørgen Kjærgaard Lemming

Research output: Book/ReportReportResearch

895 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport er udarbejdet som en oversigt af Godkendelsessekretariat for Vindmøller’s aktivi-teter i 2011. Sekretariatet udfører opgaver i henhold til en bevilling af 31. januar 2011 fra Ener-gistyrelsen (EUDP 64036-0016). Indholdet af de enkelte delopgaver er fokuseret omkring admi-nistrationen af den Danske Godkendelsesordning for Vindmøller og de forventede opgaver er beskrevet i ansøgning af 3. januar 2011 til Energistyrelsen (EUDP-programmet; kvalitetssikring af VE-teknologier).
Rapporten beskriver den aktuelle situation for udbygning med vindmøller i Danmark og den se-neste udviklingen i vindmølleindustrien. Endvidere er udviklingen på afprøvningsområdet be-skrevet. Opgaverne i sekretariatet har omfattet daglig administration, herunder varetagelse af sekretariatsfunktionen for ordningens rådgivende udvalg, ordningen vedrørende små vindmøl-ler, ordningen vedrørende vedligehold og service, samt opgaver i forbindelse med udarbejdelse af nye godkendelsesregler for vindmøller. Herudover har sekretariatet og tilknyttede eksperter fra DTU Vindenergi i danske og internationale standardiseringsudvalg.
Original languageDanish
PublisherDTU Wind Energy
Number of pages70
ISBN (Electronic)978-87-92896-24-7
Publication statusPublished - 2012
SeriesDTU Wind Energy E
Number0018(DK)

Cite this