Ålegræstransplantering og tangdyrkning som marine virkemidler: Potentialer, effekter og juridiske aspekter: Opsummering af hovedresultater fra projektet ”Udviklingsinitiativer for Marine Virkemidler”

Karen Timmermann, Alina Mostovaya, Anders Barnewitz, Anders Erichsen, Anders H. Petersen, Andreas Holbach, Annette Bruhn, Benjamin Nielsen, Daniel Taylor, Flemming Thorbjørn Hansen, Frederik H. Hansen, Freja Christensen, Helle Tegner Anker, Jesper Christensen, Johnna Holding, Lasse Baaner, Line Hermannsen, Lærke W. Callisen, Mette Møller Nielsen, Mia GommesenMikkel K. Lees, Mogens R. Flindt, Niels Holst, Paula Canal-Vergés, Peter Søndergaard Schmedes, Rasmus A. Kjær, Rune C. H. Steinfurth, Sanjina Upadhyay Stæhr, Sidsel Gurholt Pedersen, Sidsel Juul Vinbæk, Steen Gyldenkerne, Søren Stig Andersen, Teis Boderskov, Thor S. Jørgensen, Timi L. Banke, Trine A. Andersen, Trine C. Larsen

Research output: Book/ReportReportCommissioned

3 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport opsummerer hovedresultaterne fra forskningsprojektet ”Udviklingsinitiativer for marine virkemidler”, der er besluttet og finansieret af ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug” fra 2021 og udmøntet via Miljøstyrelsen. Projektet skal danne grundlag for beslutning om, og i givet fald hvordan de marine virkemidler ”reetablering af ålegræs” og ”dyrkning af tang” kan anvendes i vandplanlægningen til at opsamle næringsstoffer og/eller opnå andre positive miljøeffekter, som kan bidrage til hurtigere opnåelse af god økologisk tilstand i danske kystvandområder i overensstemmelse med vandrammedirektivet.

Forskningsprojektet og nærværende opsummerende rapport er ledet af DTU Aqua ved projektleder Karen Timmermann og udført i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU), Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU) og DHI. Rapporten er en del af rapportserien ”Udviklingsinitiativer for marine virkemidler”, som udover den opsummerende rapport omfatter en række baggrundsrapporter med videnskabelig dokumentation for projektets resultater.

Baggrundsrapporterne i serien udgives i løbet af 2024 og udgøres af:

• En dybdegående projektsynteserapport.
• Vidensyntese om ålegræstransplantering.
• Videnssyntese om tangdyrkning.
• Rapporten ”Muligheder for at indregne marine virkemidler i den nationale drivhusgasopgørelse”.
• Rapporten ”Retlige rammer for marine virkemidler og marin natur”.
• Arbejdspakkerapporter med videnskabelig dokumentation for resultaterne fra hver af projektets centrale faglige arbejdspakker omhandlende ”Ålegræstransplantering”, ”Dyrkning af sukkertang” og "Modellering af virkemiddeleffekter”.

Miljøstyrelsen har haft rapportudkast til kommentering undervejs i projektgruppens arbejde, men valg af metoder og konklusioner er alene projektgruppens ansvar.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherDTU Aqua
Number of pages30
DOIs
Publication statusPublished - 2024
SeriesDTU Aqua-rapport
Number457-2024
ISSN1395-8216

Cite this