Åbenhed, dialog og inddragelse: Afrapportering af deltema 3 i SEP/WIND2050-miniprojekt

Sophie Nyborg, Tom Cronin, Julia Kirch Kirkegaard, Michael Søgaard Jørgensen

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissioned

  Abstract

  Formålet med delundersøgelsen vedrørende temaet ’Åbenhed, dialog og inddragelse’ er at diskutere den måde, som relationen mellem borgere, developere og myndigheder i dag iscenesættes i de nuværende planlægningsprocedurer – herunder gennem den etablerede praksis for borgerinddragelse og gennem de formelle høringssystemer m.m. Baseret på foreløbige observationer i Sydjylland vil vi også diskutere, hvilke udfordringer der måske kan være i forhold til nye forsøg med en mere samarbejdsorienteret relation til borgere, som blandt andet Aarhus Kommune og Kalundborg Kommune eksperimenterer med, og vi vil pege på nogle faktorer ved developeres’ praksisser, forretningsmodeller og ejerskabsstrukturer, der har betydning for denne interaktion.
  Original languageDanish
  Title of host publicationForskernes afrapportering af SEP/WIND 2050-miniprojekt - August 2015
  Publication date2015
  Pages1-8
  Publication statusPublished - 2015

  Bibliographical note

  The document is confidential

  Cite this