Åbenhed, dialog og inddragelse: Afrapportering af deltema 3 i SEP/WIND2050-miniprojekt

Sophie Nyborg, Tom Cronin, Julia Kirch Kirkegaard, Michael Søgaard Jørgensen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissioned

Abstract

Formålet med delundersøgelsen vedrørende temaet ’Åbenhed, dialog og inddragelse’ er at diskutere den måde, som relationen mellem borgere, developere og myndigheder i dag iscenesættes i de nuværende planlægningsprocedurer – herunder gennem den etablerede praksis for borgerinddragelse og gennem de formelle høringssystemer m.m. Baseret på foreløbige observationer i Sydjylland vil vi også diskutere, hvilke udfordringer der måske kan være i forhold til nye forsøg med en mere samarbejdsorienteret relation til borgere, som blandt andet Aarhus Kommune og Kalundborg Kommune eksperimenterer med, og vi vil pege på nogle faktorer ved developeres’ praksisser, forretningsmodeller og ejerskabsstrukturer, der har betydning for denne interaktion.
Original languageDanish
Title of host publicationForskernes afrapportering af SEP/WIND 2050-miniprojekt - August 2015
Publication date2015
Pages1-8
Publication statusPublished - 2015

Bibliographical note

The document is confidential

Cite this