Är sprängplattan vänd åt rätt håll?

Frank Huess Hedlund*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

42 Downloads (Pure)

Abstract

Sprängplattor används för att skydda mot övertryck. Hur tillförlitliga de är beror helt och hållet på om sprängplattan är vänd åt rätt håll.
Original languageSwedish
JournalKemivärlden Biotech med Kemisk Tidsskrift
Issue number3
Pages (from-to)22-23
ISSN1650-0725
Publication statusPublished - 2017

Cite this