Zoonotiske aspekter af Hepatitis E i Danmark

  • Larsen, Lars Erik (Project Manager)
  • Christensen, Laurids Siig (Project Participant)
  • Böttiger, Blenda (Project Participant)
  • Larsen, Hans Henrik (Project Participant)

Project Details

Description

Globalt er hepatitis E virus (HEV) en af de vigtigste årsager til leverbetændelse (hepatitis) i mennesker, og den er
almindeligt forekommende blandt svin - også i Danmark. Både i Danmark og i udlandet er der påvist stor lighed mellem
HEV virus isoleret fra mennesker med leverbetændelse og de HEV virus der findes i svin. Spredning fra svin til
mennesker er ukendt, men kan ske enten ved direkte kontakt til svin og svineprodukter, indirekte via indtagelse af
underkogt svinekød eller fra miljøet samt ved indtagelse af muslinger.
Det overordnede formål med projektet er at klarlægge om hepatitis E virus spredes fra dyr (primært svin) og mennesker
under danske forhold. Projektet vil belyse smittedynamikken af HEV hos svin, i fødevarer, i muslinger og i
spildevand i Danmark og sammenligne ”DNA-fingeraftryk” af virus fra forskellige kilder med de virus, der isoleres
fra mennesker smittet i Danmark i samme periode. Resultaterne vil danne basis for en samlet vurdering af, om hvilke
reservoir der spiller den mest betydende rolle for sygdom forårsaget af hepatitis E virus i Danmark. Resultaterne af
projektet vil danne basis for den fremtidige kontrol af denne vigtige, ”nye” zoonose.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2012