Vurderingsværktøj for RGA-disponering (LCA RGA).

Project Details

Description

Projektets koncept er at udarbejde et paradigme for hvorledes alternative disponeringer af RGA skal miljøvurderes, således at der i beslutningen omkring den fremtidige disponering af RGA, udover økonomi og politiske aspekter, også indgår en seriøs opgørelse af miljømæssige fordele og ulemper.
Projektet vil tage en livscyklusbaseret vinkel, men vil eventuelt også inddrage miljøøkonomi og andre mere bløde vurderingsværktøjer. Der vil blive focuseret på det metodemæssige, men vil i det omfang data er tilgængelige for relevante RGA teknologier (deponering efter stabilisering, genanvendelse) gennemføre konkret vurdering som en erfaringsopbyggende case. Heraf kan uddrages indsigt omkring anvendelse af specifikke data versus generelle data, om kritiske komponenter, om væsentlige delbidrag til miljø og evt. miljøøkonomi, samt om vigtige politiske prioriteringsområder.
Acronym431
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200431/01/2008