Vurdering af nedbrydning og udvaskning af oliestoffer fra restforurening ved villaolietanke.

  Project Details

  Acronym537
  StatusFinished
  Effective start/end date23/11/200431/07/2005

  Funding

  • Sam.arb.aftaler, Private danske - Andre virksomheder