Visualisering af funktionel konnektivitet i den menneskelige hjerne. Statistisk analsyse af PET-billeder

 • Mørch, Niels J.S. (PhD Student)
 • Hansen, Lars Kai (Main Supervisor)
 • Larsen, Jan (Examiner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Computer Science

  Mathematics

  Psychology