Vision-baseret måling

 • Carstensen, Jens Michael (Project Manager)

  Project Details

  Description

  Anvendelse af en kombination af et kamera og en computer som et avanceret måleinstrument har et enormt potentiale. Der er nu blevet hardwaremæssigt håndterbart at udføre sådanne målinger on-line på generelle platforme som f.eks. PC'ere. Udfordringen i at udnytte dette potentiale ligger på software-siden. Et standard farvekamera leverer ca. 30 MB/s, der måske skal omsættes til de 100B/s, der er relevante i den givne problemstilling. Resultatet skal endvidere være robust ikke kun over for målestøj, men også over for f.eks. ændringer i belysningen samt irrelevante objekter i billedfeltet.
  Det er projektets formål at udvikle et softwaresystem, der implementerer vision-baseret måling til f.eks. produkt- og procesovervågning i industrien og til sikkerheds-/trygheds-overvågning.
  StatusActive
  Effective start/end date01/01/1997 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.