VirtuelGalathea3 e-learning (vg3.dk og galathea3.dk)

  Project Details

  Description

  The VirtuelGalathea3 project provides educational material to pupils in Danish schools from 14 years to 20 years of age about mainly physical and natural sciences. The material is based on the Galathea 3 expedition (1996-1997).  Charlotte Bay Hasager coordinates the project.  The homepage www.virtuelgalathea3.dk or vg3.dk has had more than 1/4 unique visitors since 2008. The monthly visits are above 10.000 people per month.  Projektet VirtuelGalathea3 e-learning er støttet af Tips og Lottopuljen ved Undervisningministeriet med 5 mio. kr over fem år fra år 2007 til 2012 og fortsætter på en kontrakt med VTU til 2015.  Formål

  Formålet med VirtuelGalathea3 e-learning er at tilbyde et solidt fagligt funderet undervisningsmateriale, der varigt sikrer danske elever web-baseret online adgang til de mange spændende observationer og resultater fra Galathea 3 projekterne til brug i undervisningen i fagene fysik, kemi, matematik, biologi, naturgeografi og historie niveau-delt til klasser i folkeskole og ungdomsuddannelser.  Projektdeltagerne er  Risø DTU Charlotte Bay Hasager (koordinator), Merete Bruun Christiansen, Michael Ole Olsen, Kristian Frederiksen, Lone Als Egebo, Helle Houkjær, Lone Skafte Jespersen

  Danmarks Rumcenter – DTU Ole Baltazar Andersen

  Danmarks Meteorologiske Institut Jacob L. Høyer

  Niels Bohr Institut ved Københavns Universitet Niels Kristian Højerslev

  GRAS Lotte Nyborg

  Danmarks Miljøundersøgelse ved Århus Universitet Peter Bondo Christensen

  STV Bo Løkkegaard, Anders Drud, Charlotte Høgh

  EDUGIS Peter Brøgger Sørensen, Torben Jensen, Karin Iversen, Karl-Erik Christensen

  ESA Eduspace konsulent Jürg Lichtenegger  Kort om VirtuelGalathea3 e-learning

  Projektet bygges op på hjemmesiden www.virtuelgalathea3.dk i samarbejde med forskningsprojekterne og skoleprojekter på Galathea 3. Erfaringerne fra Dansk Ekspeditionsfond , EMU og medierne vil der blive linket til i bredt omfang, således at det tilgængelige materiale for Galathea 3 kan blive anvendt i videst muligt omfang i de danske skoler i de kommende år.
  AcronymVirtuelGalathea3
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200731/12/2015

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.