Vinddatabase

Project Details

Description

Dansk deltagelse i IEA R&d wind;

Det overordnede sigte med Annex xVII er at tilbyde vindenergibranchen let adgang til kvalitetskontrollerede
tidsserier fra fuldskala vindfeltmålinger som repræsenterer et repræsentativt udsnit af relevante målelokaliteter, samt bidrage til de igangværende internationale standardiseringsbestræbelser indenfor last og sikkerhed af vindmøllekonstruktioner.
StatusActive
Effective start/end date26/11/1999 → …