VInd i ROSkilde

  Project Details

  Description

  VInd i ROSkilde (VIROS) projektet vil undersøge om man kan benytte en vindkraftstrategi, som er baseret på mellemstørrelses møller under 100 m totalhøjde og som dermed kan opstilles i mange flere områder end 125-150 m møller tidligere undersøgt for Roskilde kommune. Samtidigt undersøges det, om vindmøllerne via placering og udformning kan bruges som en ”grøn” kunst installation på lige fod med forbrændingsanlægget for derved at signalere Roskildes grønne aftryk og udvikling. VIROS kommer med tre forslag til, hvorledes lokalt placeret vindkraft kan bidrage til energiforsyningen og dermed til reduktionen af CO2-udledningen i Roskilde kommune. 1) Mellemstore møller nær infrastruktur, hvor eksempelvis 10 møller placeres langs kommunens infrastruktur i form af motorvej, jernbane eller industri, 2) Erstatning af gamle møller med mellemstore møller (repowering) og 3) Mellemstore møller placeret i landzoner. Disse forslag er i overensstemmelse med Roskilde kommunes strategiske energiplan for 2015-2020 med overvejelser for vindkraft med borgerne i centrum. For at øge medejerskabet af møllerne vil der blive arrangeret en informationsmøde i samarbejde med Roskilde Festival og Musicon, hvor interesserede partnere i kommunen vil blive inviteret. Projektet vil til sidst evaluere om en vindstrategi baseret på møller af mellemstørrelse er en mulighed for Roskilde og skitsere hvordan den i givet fald kan implementeres

  Opdateret Marts 2023 af Asger Bech Abrahamsen

  I forbindelse med afholdelse af kurset "Planlægning og udvikling af vindmølleparker" (nummer 46200) ved DTU i Januar 2023 blev der formuleret et muligt eksempel på et vindmølle projekt i Roskilde kommune. To hold af studerende valgte, at undersøge dette eksempel i forbindelse med deres træning inden for vindfarm planlægning og rapporterne fra kurset er blevet uploaded sammen med tidligere rapporter fra VIROS projektet (se menu til højre). DTU vil gerne takke lodsejerne for deres engagement med de studerende, som satte stor pris på at arbejde med et projekt eksempel, der på sigt kan realiseres med yderligere udvikling. DTU vil gerne gøre opmærksom på, at raporterne er udarbejdet at studerende på DTU og ikke repræsenterer DTU eller lodsejernes holding til projekt eksemplet.
  AcronymVIROS
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/201631/01/2018

  Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Foreningen Roskilde Festival (Project partner)
  • EMD International A/S (Project partner)
  • Roskilde University (Project partner)
  • Musicon (Project partner)
  • Energiakademiet (Project partner)

  Funding

  • Klimafonden Roskilde Kommune

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.