Videncentret for termisk forgasning og slutkonvertering af biomasse til el og varme

Project Details

Description

Det opbyggede anlæg i Ansager, hvor en modstrømsforgasser er koblet til en 35 kW stirlingmotor er under indkøring.
Efter 1000 timers drift skal der foretages en grundig analyse af anlægget og resultaterne afrapporteres sammen med de opnåede performance målinger. Måleresultaterne sammnlignes med modelberegningerne og resultaterne fra stirlingaktiviterne opsumeres og rapporteres.
Afslutning af igangværende undersøgelser af praktisk anvendelse af forgasningsgas i gasmotorer under langtidsdrift færdiggøres.
Afslutning af teroretiske vurderinger af dampanlæg.
StatusActive
Effective start/end date22/04/2002 → …