Ventilation med varmegenvinding til arktisk klima

 • Svendsen, Svend (Project Manager)
 • Kragh, Jesper (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Nærværende projekt er finansieret af Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, Grøn-land. I projektet er det undersøgt, hvilke muligheder der er for at indføre krav om mekanisk ventilation med varmegenvinding i det grønlandske bygningsreglement.
  Formålet med et sådan krav vil være at sikre et godt indeklima og et lavt energiforbrug til rumopvarmning i grønlandske boliger. Det grønlandske klima stiller større krav til et traditionelt ventilationssystem med varmegenvinding, idet systemet skal sikres mod rimdannelse i varmeveksleren. Typisk løses dette problem ved at forvarme udeluften (indblæsningsluften) til over frysepunktet umiddelbart før veksleren, men herved mi-stes noget af energibesparelsespotentialet naturligvis.
  Under projektforløbet er desuden brugt resurser på opfølgning af et større boligreno-veringsprojekt i Sisimiut. Her blev 6 ens boligblokke renoveret. For projektet var dette yderst interessant, idet én af boligblokkene samtidigt fik installeret et nyt ventilations-system med varmegenvinding. Herved var der en glimrende chance for at få belyst, hvordan ventilation med varmegenvinding fungerer under et arktisk klima.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/200301/12/2004