Vekselvirkningseffekter i lavdimensionale elektronsystemer

  • Mortensen, N. Asger (PhD Student)
  • Jauho, Antti-Pekka (Main Supervisor)
  • Flensberg, Karsten (Supervisor)
  • Jacobsen, Karsten Wedel (Examiner)
  • Büttiker, Markus (Examiner)
  • Jonson, Mats Sigvard (Examiner)

    Search results