Vanddkvalitet og terminologi for alternativ vandforsyning; Rammeaftale Fremtidens vandhåndtering i storbyer

Project Details

Description

Delprojekt under rammeaftale: Fremtidens vandhåndtering i storbyer.
Dette projekt har følgende formål:
1) Etablering af ordborg/terminologi for elementerne i vandkresløbet.
2) Beskrivelse af kvalitetskrav og karakteristika for vandtyoer til forskellig brug
3) Etablering af forslag til ramme for vandkvalitetskriterier, der akn forelægges myndighederne.
Acronymterminologi
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201130/03/2012

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.