Vand i byer : Klimatilpasning og Innovation

 • Hoffmann, Birgitte (Project Manager)
 • Elle, Morten (Project Participant)
 • Alsbjørn, Lene (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Vand i byer er et partnerskab med omkring 100 partnere, der skal bidrage til forskning og innovation i relation til klimatilpasning af byer, der skal håndtere øgede regnmængder. DTU Miljø v/ Lektor Karsten Arnbjerg er projektledere for partnerskabet, der tæller universiteter, vidensinsitutioner, statlige styrelser, kommuner og forsyninger, producenter, rådgivere og brancheorganisationer. Partnerskabet har et budget på 50 millioner danske kroner, hvoraf halvdelen er et tilskud fra Rådet for Teknologi og Innovation og resten finansieres af parterne.
  DTU Management har tre særlige fokusområder i partnerskabet: at styrke innovative processer i vandsektoren, at inddrage og udvikle byplanlægningen i forhold til håndtering af vand i byer, og at styrke borgernes aktive deltagelse.
  AcronymVIB
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201031/12/2014