Val av fokus ämnen för miljögiftsarbetet i Stockholm – etapp 2 kombination av resultat från etapp 1 med KemI´s exponeringsindex

  • Ledin, Anna (Project Participant)
  • Eriksson, Eva (Project Participant)
  • Lützhøft, Hans-Christian Holten (Project Participant)

Project Details

Description

Vilka kemiska ämnen ska miljögiftsarbetet i Stockholm fokusera på inom de närmaste åren? Kan vi reducera den långa listan med ämnen som har inneboende egenskaper som gör dem potentiellt farliga, till en kortare och mer lätt hanterlig lista genom att utnyttja KemI´s exponeringsindex?
AcronymNya gifter etapp 2
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200730/04/2007

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.