Værktøjer til brug for risikovurdering og prioritering af grundvandstruede forureninger. Delprojekt 4

  Project Details

  Description

  Der vil i projektet blive præciseret hvad den nuværende risikovurdering i DK er i forhold til vandressourcen og drikkevand.
  2 risikovurderingsværktøjer sammenkobles i et integreret værktøj, som kan anvendes til beslutningsstøtte for prioritering af punktkilder på oplandsskala.
  AcronymRiskVærk
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/201031/12/2010