Værktøjer til brug for risikovurdering og prioritering af grundvandstruede forureninger. Delprojekt 4

 • Bjerg, Poul Løgstrup (Project Manager)
 • Binning, Philip John (Project Participant)
 • Søndergaard, Gitte Lemming (Project Participant)
 • Troldborg, Mads (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Der vil i projektet blive præciseret hvad den nuværende risikovurdering i DK er i forhold til vandressourcen og drikkevand.
  2 risikovurderingsværktøjer sammenkobles i et integreret værktøj, som kan anvendes til beslutningsstøtte for prioritering af punktkilder på oplandsskala.
  AcronymRiskVærk
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/201031/12/2010

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.