Underskudsgaranti til konferencen ISSM02.

Project Details

Description

Underskudsgaranti til konferencen "International Symposium on Subsurface Microbiology" (ISSM02), 8-13. September 2002 i Copenhagen.
Formål med konferencen er at sætte focus på funktion, diversitet og mikrobiel økologi i undergrunden - både under naturlige og menneskeligt påvirkede forhold. Der forventes 225 deltagere.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/200201/09/2003

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.