Undersøgelse af behovet for el til cirkulationspumper i én- og tofamilies-huse, nu og i fremtiden

  • Christensen, Ulf (Project Manager)
  • Svendsen, Svend (Project Manager)
  • Tommerup, Henrik M. (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet omfatter målinger på varmeanlæg i eksisterende og nye huse (svarende til nye skærpede energibestemmelser i 2006), hvorved der opnås viden om den nødvendige pumpekapacitet, og dermed det reelle behov for elforbrug til cirkulationspumpning, samt konkrete elforbrug med forskellige pumpetyper. Teoretiske elbehov sammenholdes dels med målte elforbrug, når der anvendes traditionelle energifråsende pumper i husene, og dels med målte elforbrug, når der benyttes nye sparepumper. Set i lyset af de nye energibestemmelser, der inkluderer elforbruget til cirkulationspumper, er opgaven derfor yderst interessant. Opgaven indebærer også en beregning/vurdering af det fremtidige behov for el til cirkulationspumpning i Danmark (samt overslagsmæssig vurdering for Europa) ud fra målingerne og scenarier for udbredelsen af sparepumper
StatusFinished
Effective start/end date01/03/200531/03/2006