Udvikling og optimering af kemiske processer under anvendelse af statistiske korrelationsmetoder

 • Ersbøll, Annette Kjær (PhD Student)
 • Spliid, Henrik (Main Supervisor)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/198725/04/1995

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.